dilluns, 13 d’octubre de 2008

TRIBULACIONS D'UN ALCOIÀ A ALCOI

Les darreres pluges han evidenciat una volta més la pobra infraestructura que té aquest país. La falta de planificació urbanística i el que cadascun fa el que vol es manifesta cada volta que plou un poc més del normal. I tornarà a passar i lamentar-se de nou. I les autoritats tornaran a eixir dient que van aprendre serioses mesures per tal d’ evitar les inundacions,o siga, a no fer res. Però també voldria destacar una altra qüestió que s’ ha posat en evidència amb els darrers temporals. A Madrid no saben pronunciar bé els nostres topònims, sobretot el nom de les poblacions. Cal vore com pronunciaven Vall d’Ebo, ja que deien Val d’ Ebó. Val de Gallinera per Vall de Gallinera i així successivament, per no referir-se a la denominació Levante adjudicada a les terres valencianes. Per a Madrid som una referència geogràfica. la veritat és que raó en tenen.